Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Cumhuriyet Bayramı

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün ilkeleri, devrimlerinin izinde ve Cumhuriyet’in sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Cumhuriyet Bayramı’nızı gönülden kutlarız.