Tepekent bilgi

Tepekent, 2 dönüm ile 5 dönüm arsa üzerine tek bireysel konut şeklinde projelendirilmiş 1,831 villadan oluşan bir büyük şehir banliyo projesidir. Yani benzerleriyle kıyaslama olanağı tanımayan, kendisi ile yarışan olağan üstü bir projedir. 6 milyon metrekare üzerine kurulan bir “kent”, toplam alanın yüzde 40’ı, sosyal alanı ve yeşil alan olarak kullanılmaktadır.

Tepekent-uydu-foto2009 yılın uydu görüntüsü

Uydudan Tepekent fotoğrafı2015 yılın uydu görüntüsü

Projenin amaçları ve hedefleri şunlar:

  • Tepekent, gölün su havzasının ve kamuya ait diğer alanların korunması açısından çok önemlidir. Su havzalarında yer alan belediyeler açısından örnek teşkil etmektedir.
  • Tepekent çalışması, doğanın geri kazanımı yönünden de önemli bir çalışmadır. Proje dahilinde 120 bin ağaçtan oluşan bir orman “Tepekent Ormanı” yer aldığı gibi, yörede yok olmaya yüz tutmuş yüzün üzerindeki bitki türünün tekrar yöreye kazandırılması çalışmalarını da içeren yaklaşık 5 milyon kök çalı ve süs bitkisi dikimi yapılacaktır.
  • Kooperatifler birliği temelinde yürütülen Tepekent çalışmasında aracıyı ortadan kaldırarak insanların oluşturulan plan dahilinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanmış bu şekilde daha düşük maliyetli ve kaliteli konutlar oluşturma şansı yaratılmıştır.
  • Ticaret merkezleri, açık hava tiyatrosu, sinema ve tiyatro salonları, golf sahası, yüzme havuzları, koşu ve bisiklet parkurları, atlı spor ve binicilik alanları, açık ve kapalı spor alanları, sağlık ve öğrenim tesisleri, konferans salonu, çocuk ve büyükler için her türlü kültürel, sosyal ve sanatsal çalışmaya mekan olabilecek alanlar ve klüp binaları ile Tepekent’te yaşam kalitesine 21. yüzyılın çağdaş insanına yaraşır bir düzey getirmektedir. Güvenlikten çöpün toplanmasına, eğitsel ve kültürel gereksinimlerin karşılanmasından diğer yaşamsal sorunların çözümlenmesinde sivil organizasyonlar aracılığı ile tartışılarak karara bağlandığı ve “Kent Konseyi” kararı ile belediye ile koordineli bir biçimde çözüme yönelik uygulamaların hayata geçirildiği bir işleyiş hakim olacaktır.
  • Habitat İstanbul Toplantıları ile ortaya çıkan ve demokratik tüm ülkelerce kabul gören yaşam tarzı Tepekent’e nesnellik kazandıracaktır.
  • Tepekent’te gölü besleyen yüzey sularının akışını bozmamak için arazinin topografik yapısını tahrip etmeyecek bir yerleşim planı uygulanmakta ve atık sularında geri kazanımı hedeflenerek bunun için gerekli alt yapı çalışması büyük oranda tamamlanmış bulunmaktadır.
  • Konutlar, güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanacak ve ısı kaybına meydan vermeyecek şekilde inşa edilirken, doğal enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı hedefleyen çalışmalara devam edilmektedir.